Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II

Korzenie Klubu Seniora działającego przy Parafii św. Wojciecha sięgają od listopada 2014 roku. Jako grupa nieformalna swoją działalnością skupiała wyłącznie Seniorów z parafii.

Liderem grupy jest Anna Strzelecka, która rok później założyła Grupę Nieformalną „Owieczki Wojciecha”. Umożliwiło to aplikowanie o środki zewnętrzne na działania na rzecz Seniorów i integracji międzypokoleniowej wewnątrz Parafii.

Dzięki tym sukcesom, członkinie odważyły się, by rozwinąć skrzydła i objąć wsparciem każdego mieszkańca Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, zakładając 8 lutego 2019 r. stowarzyszenie zwykłe - Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II (skrót: PKS JP II), który aktywnie działa przy Parafii.

Celem działalności PKS JP II jest m.in.:

- zwiększenie wiedzy, aktywności oraz zmotywowanie Seniorów do zmiany stylu życia oraz dbałości o kondycję fizyczną i intelektualną;

- angażowanie lokalnych społeczności wokół zdań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego;

- rozwijanie twórczości i kreatywności lokalnej społeczności;

- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin w szczególności dzieci, młodzieży, osób uzależnionych, seniorów;

- wspieranie i propagowanie integracji międzypokoleniowej;

i wiele innych.