Do Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) należą:

............................................................................................